Entries by Ing. Ľubomír Foriška

Výber projektu rodinného domu, vybavenie územného a stavebného povolenia

V tomto dokumente by som Vás chcel oboznámiť s akými projektmi na rodinné domy sa môžete stretnúť, ktoré sú z nich pre Vás najvýhodnejšie, a prostredníctvom tohto dokumentu môžete nahliadnuť aj do procesu vybavovania územného a stavebného konania. Pod pojmom vybavovanie územného a stavebného povolenia rozumejte vybavenie všetkých náležitostí ktoré sú potrebné, aby Vám bolo vydané povolenie na začatie výstavby. […]

Výber stavebného pozemku pre rodinný dom

V prípade, že sa rozhodujete zaobstarať stavebný pozemok, mali by ste venovať pozornosť viacerým kritériám. V tomto článku sme Vám pripravili zopár bodov, podľa ktorých treba posudzovať vhodnosť pozemku. Medzi tieto body patrí: -rozloha, tvar a prevýšenie pozemku, -lokalita, -dopravná dostupnosť, -napojenie na inžinierske siete, -orientácia voči svetovým stranám, -informácie o miestnom územnom pláne, regulatívy a normy o […]