-vytýčenie stavby

-výkopové práce

-základové pásy, nadstavba 2 rady DT

-základová doska + podklad

-kanalizačné rozvody pod doskou, uzemnenie

-príprava na krb

-nosné murivo pálená tehla/porobetón hr.25cm

-veniec

-väzníkový krov

-betónová/pálená krytina

-odkvapový systém

-plastové dvere a okná – trojsko

-hydroizolácia

-priečky

-rozvody ZTI, elektroinštalácie, vykurovanie elektrické podlahové

-rozvody internet, rozvody antény TV

-stropná konštrukcia min.vlna hr. 30cm +SDK

-podlahová konštrukcia EPS S hr. 150mm, poter

-omietky VPC

-zásuvky, vypínače

-stropný výlez

-fasáda, zateplenie EPS F hr. 150mm , silikónová omietka bielej farby, kamenný obklad

-zásobník TUV 125l

-zariaďovacie predmety

-maľby

-nášľapné vrstvy podláh

-dlažby, obklady

-interiérové dvere

-spevnené plochy

-terasa

-odkvapový chodník

-oplotenie

-elektrická, vodovodná, kanalizačná, plynová prípojka, …….

-teréne úpravy

Poznámka:

-dokončenie stavby je možne naceniť pre konkrétne osadenie stavby na pozemku a požiadaviek investora

-komín + krb

-rekuperácia

-tepelné čerpadlo

-plynofikácia domu

-solárny ohrev TUV

-fotovoltaický systému ohrevu TUV a vykurovania

-garáž

-prístrešok pre autá

-zavlažovanie

-sadové úpravy

Poznámka:

 -doplnkové konštrukcie  je možne naceniť  podľa konkrétnych požiadaviek investora