O nás

Dobrý deň.

V prvom rade by som Vás chcel privítať na stránkach spoločnosti ForB s.r.o. a zároveň vyjadriť potešenie z Vašej návštevy.  Verím, že obsah na tejto stránke Vám bude prínosný a v prípade, že ste nenašli to čo hľadáte budem rád ak nás kontaktujete, radi zodpovieme Vaše otázky.

Informácie o spoločnosti:

Spoločnosť bola založená s cieľom poskytnúť služby v oblasti stavebníctva so zameraním na vybavovanie povolení, navrhovanie stavieb, realizáciu stavieb a vykonávaní stavebného a autorského dozoru.

Na základe skúseností s vybavovaním povolení  (územných, stavebných, vyjadrení dotknutých orgánov, kolaudácií, ….) množstva stavieb sme si vedomí náročnosti tejto činnosti a preto sa snažíme klientom tento proces zjednodušiť zastupovaním v tejto činnosti, prípade poskytovaním poradenstva „ako na to“.

Navrhovanie stavieb riešime v súlade s platnými energetickými požiadavkami na výstavbu, udržateľnou architektúrou a požiadavkami klienta. Preferujeme jednoduchšiu architektúru, presadzujeme funkčnosť stavieb pred komplikovanou architektúrou, dbáme na ekonomickú podstatu návrhu.

Realizácie stavieb sme začali riešiť prvotne vlastnými developerskými projektami pri ktorých sme sa zacielili na moderné bývanie s ultranízkoenergetickými a pasívnymi štandardami. S rastúcim dopytom o realizáciu stavieb a narastajúcou zložitosťou výstavby sme sa rozhodli ponúknuť  túto službu aj súkromným investorom.

Poskytovanie služieb stavebného a autorského dozoru je za účelom dodržania projektu, technologických postupov a eliminácií chýb pri výstavbe. Nie vždy na stavbách sa postupuje správnym spôsobom a s rastúcimi požiadavkami na výstavbu sa tento problém bude viacej prehlbovať a preto narastá význam angažovania stavebného a autorského dozoru.

Skúsenosti a získané osvedčenia odborníkov pôsobiacich v spoločnosti:

  • participácia pri výstavbe

AE Mochovce

LDPE Slovnaft Bratislava

Rekonštrukcia STU Fakulta elektrotechniky a informatiky v Bratislave

  • návrh a dozorovanie oceľových hál pre UK

Beam Builders ltd – Hastings Academy

AJA ltd – Ramberts Dance Company

Builders Beams ltd – Wimbledon Home Park

DMorgan ltd. –Lion Farm

  • spoluautorstvo a dozorovanie výstavby vyše 30 projektov rodinných domov
  • vedenie developerského projektu výstavby rodinných domov v meste Holíč
  • absolvovanie odborných kurzov Inštitútu pre energeticky pasívne domy
  • osvedčenie pre realizáciu pozemných stavieb udelené Slovenskou komorou stavebných inžinierov

V prípade akýchkoľvek otázok píšte na emailovú adresu tu, alebo príďte na osobnú konzultáciu tu.

Tešíme sa na spoluprácu.

Ing. Ľubomír Foriška

konateľ spoločnosti ForB, s.r.o.

ForB, s.r.o.

Sibírska 2, 90851 Holíč

Tel.: 00421 944 128 570

e-mail: forb@forb.sk