Rekuperačné systémy

Zameriavame sa na návrh a realizáciu centrálnych rekuperačných systémov.

Centrálne rekuperačné systémy pozostávajú z exteriérových rozvodov, centrálnej rekuperačnej jednotky, interiérových rozvodov a doplnkových prvkov.

V prípade záujmu vypracovania cenovej ponuky návrhu a realizácie rekuperačného systému nás kontaktujte tu, alebo sa dostavte na obchodné rokovanie tu

Pri návrhoch a realizácii riešime:

  • optimálnu potrebu výmeny vzduchu (výkon rekuperačnej jednotky)
  • optimálnu vlhkosť v dome (elimináciu vysušovania a prevlhčovania interiérového vzduchu)
  • elimináciu akustických rušivých vplyvov rekuperácie v interiéri
  • predohrev a predchladenie cez zemný výmenník
  • doplnkové funkcie rekuperácie (CO2, PIR čidla,…)

Rekuperácia sa stáva v súčasnej dobe nevyhnutnou pri výstavbe rodinných domov. Je nevyhnutná pri obmedzení tepelných strát objektu, získaní lepšieho komfortu bývania z hľadiska pravidelného prísunu čerstvého vzduchu, ale aj pre dosiahnutie energetickej kategórie domu –ultranízkoenergetický, pasívny dom a budova s takmer nulovou spotrebou.

Rekuperačný systém je technológia prioritne určená na výmenu vzduchu so spätným získavaním tepla z odvádzaného vzduchu z interiéru. V určitých prípadoch je potrebné okrem odovzdávania tepla z odvádzaného vzduchu, odovzdávať aj vlhkosť. Kedy a za akých podmienok je možné použiť systém len s odovzdávaním tepla je dané kvalitným návrhom.

Ďalšou podstatnou časťou rekuperačného systému je útlm hluku. Pri rekuperáciach poznáme 2 zdroje hluku. Prvým zdrojom hluku je rekuperačná jednotka, druhým zdrojom hluku je užívanie stavby a následné tzv telefonické šírenie hluku cez potrubia rozvodov rekuperačného systému. Pre elimináciu hluku je potrebné navrhovať tlmiče hluku.

Trasovanie rozvodov rekuperačného systému je ďalšou podstatnou časťou, poznáme rozvody z rekuperačného systému smerom do exteriéru a rozvody od rekuperačnej jednotky smerom do interiéru. Rozvody smerom do interiéru môžu byť paprskové , alebo líniové a môžu byť vedené v podlahe, stene alebo v podhľade.

Ďalšie časti rekuperácie môžu byť „inteligentné riadenie“, predohrev privádzaného vzduchu, zemný výmenník,…

Cieľom našich návrhov a realizácii je zabezpečiť funkčný, účelný a ekonomicky návratný systém. Preto navrhujeme jednotky na potrebnú výmenu objemu vzduchu a eliminujeme vzdialenosti distribučných prvkov.