RODINNÝ DOM 001

Rodinný dom 1

Úžitková plocha                                             96,29 m2

Pôdorysný rozmer                                         12,675 x 10,050m

Výška hrebeňa                                               cca 5,10 m

Počet obytných izieb                                     4+K

Bez garáže

     

Rodinný dom je možné modifikovať podľa predstavy klienta, drobné zmeny je možné riešiť bez zmeny ceny. V prípade väčších zmien Vám radi naceníme modifikovaný projekt.

Ak máte inú predstavu o dome, zašlite nám Váš projekt na nancenenie.

  • Cena hrubej stavby
    39 600 €
  • Cena holodomu
    86 600 €

Ďalšia ponuka domov

Hrubá stavba

-vytýčenie stavby

-výkopové práce

-základové pásy, nadstavba 2 rady DT

-základová doska + podklad

-kanalizačné rozvody pod doskou, uzemnenie

-príprava na krb

-nosné murivo pálená tehla/porobetón hr.25cm

-veniec

-väzníkový krov

-betónová/pálená krytina

-odkvapový systém

-plastové dvere a okná – trojsko

Holodom

-hydroizolácia

-priečky

-rozvody ZTI, elektroinštalácie, vykurovanie elektrické podlahové

-rozvody internet, rozvody antény TV

-stropná konštrukcia min.vlna hr. 30cm +SDK

-podlahová konštrukcia EPS S hr. 150mm, poter

-omietky VPC

-zásuvky, vypínače

-stropný výlez

-fasáda, zateplenie EPS F hr. 150mm , silikónová omietka bielej farby, kamenný obklad

-zásobník TUV 125l

Dokončenie stavby

-zariaďovacie predmety

-maľby

-nášľapné vrstvy podláh

-dlažby, obklady

-interiérové dvere

-spevnené plochy

-terasa

-odkvapový chodník

-oplotenie

-elektrická, vodovodná, kanalizačná, plynová prípojka, …….

-teréne úpravy

Poznámka:

-dokončenie stavby je možne naceniť pre konkrétne osadenie stavby na pozemku a požiadaviek investora

Doplnkové konštrukcie

-komín + krb

-rekuperácia

-tepelné čerpadlo

-plynofikácia domu

-solárny ohrev TUV

-fotovoltaický systému ohrevu TUV a vykurovania

-garáž

-prístrešok pre autá

-zavlažovanie

-sadové úpravy

Poznámka:

 -doplnkové konštrukcie  je možne naceniť  podľa konkrétnych požiadaviek investora

Rodinné domy sú naceňované v štandarde ultranízkoenergetikcý, v prípade požiadavky pasívneho domu je potrebne upraviť návrh domu podľa konkrétnej situácie osadenia stavby na pozemku.

Okrem samotnej výstavby rodinného domu ponúkame služby spracovania projektovej dokumentácie, vybavenie stavebného povolenia a kolaudácie rodinného domu.

Pri odovzdaní stavby zabezpečujeme:

-geometrický plán

-vytyčovací protokol

-revízne správy od elektroinštalácie a bleskozvodu, komínov, plynových rozvodov a iných zariadení

-skúšky vykurovania

-tlakové skúšky rozvodov vody a kanalizácie

-energetický certifikát stavby

-certifikáty použitých materiálov

-doklad o nakladaní s odpadmi

-fotodokumentáciu rozvodov vody a kanalizácie, elektroinštalácie, plynových rozvodov, vykurovania

a iné potrebné dokumenty