Rodinný dom 108

Projekt

Popis projektu

Stavba je realizovaná v meste Holíč, lokalita Márie Terézie. Cieľom návrhu bolo vytvorenie 2 rodinných domov s optimálnou úžitkovou plochou pre plnohodnotné bývanie. Zároveň bolo potrebné splnenie požiadavky, aby 2 rodinné domy pôsobili navonok ako jeden celok z dôvodu splnenia požiadaviek vyplývajúcich z územného plánu mesta Holíč. Architektúra rodinného domu je ovplyvnená požiadavkami Pamiatkového úradu z dôvodu neďalekého situovania Holičského kaštieľa.

Dispozícia rodinného domu je riešená čiastočne prechodnou obývacou izbou a kuchyňou, ktoré tvoria „centrum života“ v dome. Návrh dispozície bol do značnej mieri ovplyvnený šírkou pozemku, ktorá dosahovala 20m, z toho dôvodu bolo snaha eliminovať chodbové priestory a voliť prechodnú dispozíciu, aby vznikol priestranný a otvorený dom.

Vykurovanie rodinného domu je riešené elektrickým podlahovým vykurovaním, doplnkovým zdrojom vykurovania je krb.

Úžitková plocha                                             2×98,24 m2

Zastavaná plocha RD (bez terás)                220,64 m2

Sklon strechy                                                  20°

Výška hrebeňa                                               cca 5,87 m

Počet obytných izieb                                     2 x 4+K

Bez garáže

Ďalšie projekty